header banner
Default

Black Jack oyun kuralları nelerdir? Oyun nasıl oynanır?


Black Jack toplam 7 kişi ile oynanan popüler kart oyunlarındandır. Black Jack sanal ortamda en çok oyuncusu olan kart oyunları arasındadır.

Black Jack Nasıl Oynanır?

VIDEO: Blackjack Nasıl Oynanır? (21) | Black jack Oyunu
İskambil

Halk arasında 21 adıyla bilinen Black Jack oyununun amacı 21 sayısını geçmeden ortaya konan bahsi kazanmak ve oyunun başında dağıtılan fişi çoğaltmaktır. Black Jack maksimumum 7 oyuncu ile oynanmaktadır. Ancak Black Jack 1 oyuncu ile masaya karşı da oynanabilmektedir. Black Jack oyunu aşağıdaki şekilde oynanmaktadır:

Oyun başladığında her oyuncuya 2 tane kart verilir.

Kartların toplamı 16 sayısından az ise oyuncu yeni kart ister.

Oyunda amaç 21 sayısını geçmeden 21 sayısına en yakın sayıyı elde etmektir.

Oyunda 21 sayısını geçen kişi oyunu kaybetmektedir.

Oyunun masaya karşı olduğu unutulmaması gereken konular arasındadır.

Black Jack Oyun Kuralları Nelerdir?

VIDEO: Blackjack Oyunu Nasıl Oynanır | 21 Blackjack kuralları
İskambil

Black Jack oyununda dağıtılan bütün kart renkleri aynı değerdedir. Puanlama yapılırken kartların sayı olarak değerleri baz alınmaktadır. Black Jack oyun kuralları aşağıdaki şekildedir.

Kartların Dağıtılması İle İlgili Kurallar

Kartlar dağıtılmadan önce her oyuncu maksimum ve minimum bahis arasındaki fişi ya da parayı ortaya bahis olması için koyar.

Kart destesi kartları dağıtan oyuncu tarafından karıştırıldıktan sonra oyunculardan biri desteyi keser.

Kartları dağıtan oyuncu kart dağıtmaya solundaki oyuncudan başlayarak saat yönünde dağıtır. Kartlar oyunculara yüzleri açık şekilde dağıtılır. Ancak kartları dağıtan kişi kartları kendine kapalı şekilde dağıtır.

En son kendisine ve diğer oyunculara 1 er tane daha açık şekilde kart dağıtır.

Oyuna Başlama Kuralları

Oyun başlangıcında tüm oyunculara 2 adet kart dağıtır.

Oyuncular ve Dağıtıcılar için Oynama Kuralları

Oyuncular ellerinde kartların toplamı 21’e en yakın olana veya 21 olana kadar sıraları geldiğinde aşağıdakileri yapabilirler:

Kart almak isteyebilirler

Bölme ve sigorta yapabilirler

Çifte katlayabilirler

Kart alamaz diyebilirler

Dağıtıcılar

Oyunda kalan ve hakkı yanmayan tüm oyunculardan sonra kendilerine kapalı olarak dağıttıkları kartı açarlar. Eğer kartlarının toplam sayısı 16’dan az ise 16’dan daha fazla olana kadar kart çekerler.

Kartların sayısı 17 üstündeyse kart çekmelerine gerek yoktur.

Kartların sayısı 21’den fazla ise hala oyunda olan oyunculara bahis tutarı kadar para ödenir.

Sources


Article information

Author: Jorge Andrews

Last Updated: 1703354761

Views: 686

Rating: 4.3 / 5 (82 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: Jorge Andrews

Birthday: 1962-06-04

Address: 18690 May Burgs, South Ann, WI 79190

Phone: +4664685851446841

Job: Article Writer

Hobby: Photography, Cycling, Backpacking, Playing Piano, Beekeeping, Camping, Surfing

Introduction: My name is Jorge Andrews, I am a resolved, Gifted, enterprising, welcoming, lively, dear, variegated person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.