header banner
Default

Othman Benjelloun, een miljardair uit Marokko, is nog rijker


Table of Contents

  25 augustus 2023 - 16:00 - Marokko

  Marokkaanse miljardair Othman Benjelloun nog rijker ©

  2023 is een vruchtbaar jaar voor Othman Benjelloun, de op één na rijkste man van Marokko. Sinds januari heeft hij, dankzij een stijging van 4,65% in de koers van Bank Of Africa, 46 miljoen dollar gewonnen.

  De aandelenprijs steeg van 172 dirham (17,297 dollar) aan het begin van het jaar naar 180 dirham (18,1 dollar) op 21 augustus, volgens gegevens van Millionnaires Africa. Belangrijk om te weten is dat deze cijfers alleen de bewegingen op de beurs van Casablanca weerspiegelen.

  Lees ook: Fortuin miljardair Othman Benjelloun sterk gesmolten

  Othman Benjelloun bezit 27,41% van de aandelen van Bank Of Africa, wat overeenkomt met 57.214.615 aandelen. De Marokkaanse miljardair wordt beschouwd als een van de steunpilaren van de heropleving van de Marokkaanse financiële markt.

  Lees ook: Othman Benjelloun is rijkste man van Marokko

  Volgens schattingen van Forbes heeft Benjelloun een nettovermogen van 1,3 miljard dollar, waarmee hij op de 16e plaats staat van de rijkste personen in Afrika en op de 2154e plaats wereldwijd.

  Sources


  Article information

  Author: Dr. Stephanie Bowman

  Last Updated: 1703853242

  Views: 527

  Rating: 3.6 / 5 (74 voted)

  Reviews: 95% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Dr. Stephanie Bowman

  Birthday: 1969-09-20

  Address: 59303 Martin Common, Port Kelly, CA 90433

  Phone: +4190494043535823

  Job: Mechanic

  Hobby: Pottery, Coin Collecting, Baking, Playing Piano, Arduino, Chess, Painting

  Introduction: My name is Dr. Stephanie Bowman, I am a treasured, talented, accomplished, resolved, cherished, venturesome, priceless person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.